CRISPR-Cas9

CRISPR-Cas9 haklarını içeren 11. ABD patenti, Kaliforniya Üniversitesi (UC), Viyana Üniversitesi ve CRISPR’in öncüsü olan Emmanuelle Charpentier’a verildi.

 

ABD Patent No. 10,385,360 "RNA’ya yönelik hedef DNA modifikasyonu ve RNA’ya yönelik transkripsiyon modülasyon yöntemleri ve kompozisyonları", tek moleküllü rehber RNA'ları kodlayan nükleik asit moleküllerini içinde barındıran CRISPR- Cas9 bileşimlerini konu alan bir patenttir.

 

Patent şunları açıklar: DNA’dan hedeflenen RNA ile modifiye edici bir polipeptitin hedefleme dizini oluşturarak DNA bölgesine özel ve/veya polipeptit ile bağlantılı bir hedef DNA modifikasyonu oluşturmayı amaçlar. Aslında işin özü, oluşacak proteinin kodlandığı RNA veya RNA’nın hedef aldığı DNA bölgesine düzeltme yapmaya yönelik bir çalışmadır.

 

 

Aynı zamanda bu patentte bir hedef hücredeki nükleik asidin transkripsiyonunu (okunmasını) modüle etme metotlarını içerir ve genellikle bu metot hedef nükleik asidin enzimatik olarak aktif olmayan Cas9 polipeptiti ve DNA-hedefleyen RNA'sı ile kullanılır.

 

 

 

Kaynak: Genetic Engineering & Biotechnology News