Gen’den Geleceğe

Otİzm Genlerİmİzden Mİ Gelİyor? Tedavİsİ Mümkün Mü?

Çağımızın öne çeken hastalıklarından biri olan otizm; bireyin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen, üç yaşından önce başlayarak ömür boyu süren sürebilen ve doğuştan gelen bir nörobiyolojik bozukluktur. İletişim sorunlarının yanı sırasınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan otizm, beynin sağlıklı gelişimini engeller. Otizmli bireyler kısıtlı ilgi alanlarına sahiptir ve dış dünyadaki uyaranları algılamaları […]